เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง ทำเงินด้วย Solar Rooftop และพลังงานทดแทนสำหรับภาคอุตสาหกรรม

1512064_1480639112153775_8592571101535327248_o

ศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนล่าง 1
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาฟรี
เรื่อง ทำเงินด้วย Solar Rooftop และพลังงานทดแทนสำหรับภาคอุตสาหกรรม
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมปางอุบล
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

[sc:720x90yengo]

966 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้