แดดร้อนจัด แม่บ้านใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ลดเวลา ตากข้าวแต๋น เหลือเพียงวันเดียว

kt01

         จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด แม่บ้านจังหวัดพิษณุโลก คุณนพรดา โรจน์บุญถึง
ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน และมีอุณหภูมิสูง
จึงทำขนม
ข้าวแต๋นกะทิสดจำหน่าย ที่นับว่าเป็นสุดยอดแสนคของไทย
ซึ่งปกติก่อนที่จะนำไปทอด
ต้องใช้เวลาในการตาก 2-3 วัน จึงจะนำมาทอดได้

ที่ผ่านมาทาง โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)

ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดย iTAP ได้เชิญ รศ. ดร. เสริม จันทร์ฉาย อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ มาช่วยพัฒนาโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

แต่สภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบัน ทำให้ คุณนพรดา โรจน์บุญถึง สามารถนำ

ถาดรองโลหะเป็นวัสดุกระจายความร้อน นำมาตากแดดได้โดยตรง โดยใช้เวลา
ไม่เกิน 8 ชม./ วัน ไม่ต้องใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แต่อย่างใด ก็สามารถ
ตากแห้งขนมข้าวแต๋น ได้อย่างง่ายดาย

kt02kt03

kt05

kt04

 

ที่มา : Facebook.com และ manager.co.th

[sc:720x90yengo]

3235 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้