โซลาร์รูฟท็อปติดด่านใบอนุญาตหวั่นผู้ร่วมโครงการ “เสียโอกาส”

11659376_465952430242445_5498559699855966306_n

“โซลาร์รูฟท็อป” ติดด่านใบอนุญาต พลังงานเร่งประสานหน่วยงานการไฟฟ้าคู่สัญญา ขีดเส้น 30 มิ.ย.นี้ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบทั้งหมด
นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล เปิดเผยว่า โครงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป ที่รัฐให้การส่งเสริม ยังคง มีปัญหาในการออกใบอนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องให้กับผู้ร่วมโครงการ เนื่องจากจากยังไม่สามารถที่จะจัดให้บริการออกใบอนุญาตแบบจุดเดียวหรือ one stop service ได้ในขณะนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมที่จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์หรือ COD ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กระทรวงพลังงานแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่หมด ที่ยังคงมีปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาต ติดต่อหน่วยงานการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญาคือทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เพื่อแจ้งเหตุ สุดวิสัย ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ร่วมโครงการ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่รัฐกำหนดให้ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพราะกระทรวงพลังงาน ยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก มิเช่นนั้นแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกตัดสิทธิ และถูกการไฟฟ้าแจ้งบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ได้นั้น หลังจาก ที่ภาครัฐยกเว้นเรื่องใบอนุญาต ร.ง.4 ไปให้แล้ว แต่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าไปแล้ว ยังจะต้องยื่นขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคารหรือ ใบอนุญาต อ.1 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขต หากอยู่ใน กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะต้องนำใบอ.1 มายื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อให้ออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จึงจะสามารถดำเนินการได้ เท่าที่คณะทำงานตรวจพบปัญหา ยังมีหลายรายที่ยังติดขัดในเรื่องการขอใบ อ.1
“กระทรวงต้องรีบแจ้งให้ผู้ร่วมโครงการรีบดำเนินการ ในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆ หากติดขัดตรงไหน ก็ต้องรีบประสานไปยังการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญา เพราะเส้นตายของโครงการโซลาร์ รูฟท็อป ทั้งที่เป็นโครงการเดิมและที่เปิดให้ ยื่นสมัครเข้ามาใหม่นั้น กำหนดว่า จะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 30 มิ.ยนี้ หากไม่ดำเนินการให้ทัน ก็จะถูกบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสลงทุน”นายทวารัฐ กล่าว

ผู้แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 24 มิ.ย.58

[sc:720x90yengo]

2580 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้