โซล่าตุ๊กตุ๊ก (Solar tuk tuk) ใน Australia

Screen-Shot-2013-10-08-at-12.36.38-PM
Solar tuk tuk ใน Australia สำหรับเครื่อง 650cc 800cc และ 1000cc 

ที่มา : http://reneweconomy.com.au/2013/australian-company-launches-the-solar-powered-tuk-tuk-12524
[sc:720x90yengo]

3263 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้