โรงเรียนอนุบาลในประเทศเดนมาร์ก ที่ใช้หลังคาโซล่าเซลล์

1362451640

แนวความคิดดีๆ ของโรงเรียนอนุบาลในประเทศเดนมาร์ก ที่ใช้หลังคาSolar Cell ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างเป็นพลังงานอย่างสูงสุดและปล่อย CO2 ให้น้อยที่สุดโดยความพิเศษของหลังคาโรงเรียนแห่งนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับแสงอาทิตย์ได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึง 3 เท่า และยังมีการปลูกต้นไม้เล็กๆ สลับกันไปเพื่อช่วยให้เกิดความอบอุ่น และความเย็นกับตัวอาคารไปในเวลาเดียวกันรวมไปถึงมีการออกแบบการเก็บพลังงาน และการถ่ายเทของอากาศ เป็นอย่างดีส่งผลให้ได้ทั้งพลังงาน และอากาศบริสุทธิ์

ที่มา : bloggang.com

2027 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้