13 หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก ร่วมโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

nlogot
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
สถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ(Campus Power) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

power01

power02

ที่มา :
สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. (Bureau of Solar Energy Development,DEDE)
http://www.dede.go.th/dede/images/stories/jum_circular_55/campuspower_57.pdf
nlogot

2557 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้