คลิปรายการ Energy Update ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน

Energy Update  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

[sc:720x90yengo]

1547 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้