Facebook สร้างโดรน 11,000 ลำ ลุยกระจายอินเตอร์เน็ตแก่ประเทศที่เข้าถึงเน็ตยาก

facebook-drone

 facebook ทุ่มงบกว่า 60 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ซื้อ “Titan Aerospace” ซึ่งเป็นบริษัทผลิตโดรน
รุ่น “Solara 60″  เพื่อให้ผลิตโดรน จำนวน 11,000 ลุยโปรเจค Internet.org  ซึ่งหวังให้
2 ใน 3 ของประชากร มีช่องทางเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

โดยโดรนของ facebook นี้ เป็นโดรนขนาดเครื่องบินเจ็ต ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ บนชั้นบรรยากาศของโลก  โดยโดรนนี้จะบินบน
ความสูงจากพื้นโลกกว่า 65,000ฟุต โดรนของ facebook จะเริ่มทดสอบบินและให้บริการ
ที่สหรัฐ ในปีหน้า และในอนาคตเจ้าโดรนจาก facebook นี้จะให้บริการใน สหรัฐอเมริกา
เอเชีย และ แอฟริกา เป็นเวลา 3-5 ปี ซึ่งแอฟริกานี้เป็นประเทศที่เข้าถึงโลกออนไลน์
ได้ยาก

โดยหากโปรเจคนี้สำเร็จจะทำให้คนทั่วโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้น แม้สภาพ
พื้นที่นั้น ทั่วไปอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงยาก แต่หากมีโดรนนี้บินอยู่ ไม่ว่าจะที่ไหนๆก็มี
อินเทอร์เน็ตให้ใช้ได้

ที่มา : logo

 

[sc:720x90yengo]

1985 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้