IceRide-Ride for Rice จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสอง

iceride

 

ที่มา : Greenpeace Southeast Asia (THAILAND)

1643 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้