NationTV รักโลก ตอน โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน

เมื่อไฟฟ้าผลิตได้จากหลังคาบ้าน แสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไม่มีวันห­มด การที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขาย­ไฟได้อย่างเสรี แนวคิดนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และความคุ้มค่าหาคำตอบได้ในรายการรักโลก วันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางเนชั่นทีวี

nation02

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : Nation TV
[sc:720x90yengo]

2264 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้