PEA ยินดี SCG ติดตั้ง Solar PV Rooftop สำเร็จรายแรก

พีอีเอ (PEA) แสดงความยินดี SCG ติดตั้ง Solar PV Rooftop
ประสบความสำเร็จเป็นรายแรกในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA

 tnews_1403926101_3563

​วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Roof top) โดยมีนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG เป็นประธานในพิธี ณ โรงงานแกรนด์สยามคอมโพสิต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
​ 

ผู้ว่าการ PEA กล่าวว่า “ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับ SCG ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของ SCG เป็นรายแรกในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA โดยได้ขายไฟให้กับ PEA จำนวน 743.4 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ขอชื่นชน SCG เป็นองค์กรมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตมาตลอด การเปิดโครงการนำร่อง Solar PV Roof top ในครั้งนี้ผมหวังว่าจะเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมต่อไป”
​ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ PEA หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนและผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ให้ประสบความสำเร็จ ในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของ เอสซีจีอีกก้าวหนึ่งในฐานะองค์กร ที่มีเป้าประสงค์การดำเนินธุรกิจแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการนี้เป็นคำตอบหนึ่งที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการเกิดความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศตามแนวนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงาน และ การจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ” สืบเนืองจากนโยบายของรัฐบาล เมื่อปี 2556 โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ซึ่ง กกพ. ได้ประกาศเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากการผลิตดังกล่าว ให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านพักอาศัย จำนวน 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่รวมทั้งโรงงาน จำนวน 100 เมกะวัตต์ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวทีนิวส์
tnews

[sc:720x90yengo]

3521 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้