Solar Cooker เตาพลังงานแสงอาทิตย์

เตาพลังแสงอาทิตย์ ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อประกอบการหาร
หรือหุงต้มอาหารได้ทันที โดยอาศัยการรวมความร้อนมาที่ศูนย์กลาง ทำให้เกิดพลังงานความร้อน
สามารถใช้ในการประกอบอาหาร ต้มน้ำ หรืออื่นๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และที่สำคัญ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

222 333

ที่มา : youtube

[sc:720x90yengo]

10257 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้