‘Solar Settlement’ ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบในเยอรมัน

ณ เมืองไฟร์บวร์ก (Freiburg) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Solar Settlement
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ ชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยทั้งหมด
59 หน่วย อาคารทุกหลังมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้บนหลังคา
เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาคารทุกหน่วยล้วนเป็นอาคารแบบ PlusEnergy
คือสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่อาคารใช้ ชุมชนแห่งนี้ออกแบบ
และวางผังโดย Rolf Disch สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารแบบ PlusEnergy
ซึ่งเขาต้องการจะให้โครงการแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งชุมชน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยออกแบบแต่เฉพาะอาคารเดี่ยว

Untitled-119

สถาปนิกได้ออกแบบให้อาคารในชุมชน Solar Settlement นี้ มีทั้งหมด 3 รูปแบบ
ได้แก่ อาคารพาณิชย์บริเวณริมถนนด้านหน้าชุมชน อาคารพักอาศัยในรูปแบบ
อาคารแถวด้านใน และที่พักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์อีกจำนวน 9 หน่วย
ที่พักอาศัยทุกหน่วยสร้างขึ้นจากโครงสร้างไม้และใช้วัสดุประหยัดพลังงาน
ในการประกอบขึ้นเป็นอาคารทั้งหมด อาคารยังถูกแต่งแต้มด้วยสีสัน
ช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชน ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Erich Wiesner
ศิลปินชาวเบอร์ลิน ภายในชุมชนจะไม่มีการใช้รถยนต์ แต่จะเน้นการใช้ทางเดินเท้า
และจักรยาน และใช้ระบบที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
จากน้ำมัน

luftss-600x403

ชุมชนแห่งนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 420,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด และคิดเป็นพลังงานที่ส่งออกสูงสุดต่อปีถึง
445 กิโลวัตต์ โดยเมื่อคำนวณแล้วพบว่า ชุมชนแห่งนี้สามารถลดการใช้พลังงาน
เทียบได้กับน้ำมันถึง 200,000 ลิตร และคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 500 ตัน
ในแต่ละปีนั้น ซึ่ง Rolf Disch นั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุมชน Solar Settlement
จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้พลังงานสะอาดให้ชุมชนอีกหลายแห่งทั่วโลก
ได้เดินตาม

sonnenschiff1-70922-600x450

15002670-600x450

8267tri14_kopie_2-600x436

vauban-600x351

Vauban_-_SMU1-600x398 (1)

 

ที่มา : 
http://www.creativemove.com/architecture/solar-settlement/#ixzz4mltM4lpi

5299 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้