โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พาราโบล่าโดม ขนาด SMEs (3×6.10 ม.) สำหรับผู้เริ่มธุรกิจ หรือ วิสาหกิจชุมชน

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ขนาด SMEs 3×6.10 ม.
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจแปรรูป ตากแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ฯลฯ
ซึ่งทีมงาน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พาราโบล่าโดม SMEs ได้ทำการทดลอง ทดสอบระบบ และมีการพัฒนารูปแบบของ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถูกคิดค้นโดย อาจารย์และนักวิจัย ของ คณะฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้นำองค์ความรู้ และหลักวิชาการที่ถูกต้อง มาต่อยอด รูปแบบของระบบอบแห้งชนิดต่างๆ ซึ่ง พาราโบล่าโดม เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง แต่ติดปัญหาเรื่อง ความไม่คุ้มค่าในการลงทุน ทีมงานจึงได้พัฒนา ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พาราโบล่าโดม ขนาดพิเศษขึ้นมา เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของ ผู้ประกอบการทุกระดับ สามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศ ตลอดทุกช่วงเวลา ซึ่งช่วยทำลายขีดจำกัดของระบบอบแห้ง ซึ่งแต่เดิม จะใช้พลังงานความร้อน (รังสีอินฟาเรด) จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันทีมงานได้ทำการวิจัย และพัฒนาจนระบบอบแห้งสามารถ ใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด โดยการเพิ่มระบบความร้อนเสริม (ระบบ Gas Burner System) หรือ (ระบบฮีตเตอร์ลมร้อนขนาด 9,000 วัตต์) ซึ่งให้พลังงานความร้อนได้ ในพาราโบล่าโดม ขนาด SMEs ทดแทนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และยังเพิ่มระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการทำงานในรูปแบบ Automation มากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา ในการคอยปรับอุณหภูมิภายใน และยังช่วยเพิ่มความเสถียรภาพ ความเที่ยงตรง ในระบบอบแห้งให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง เกษตรเที่ยงตรง

ภาคเอกชน สามารถขอติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ที่ไลน์ kit-ccom โทร. 087-8403169
และโครงการต่างๆ ทั้งสถาบัน หน่วยงาน สามารถสอบถามขอรายละเอียด เพื่อประกอบโครงการได้โดยตรงคับ
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยส่งข้อความไว้ที่ ไลน์ kit-ccom

ผลงานการติดตั้ง (บางส่วน)
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด SMEs 3×6.10 ม.


5124 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 ผู้เยี่ยมชมวันนี้